The great hack zou een goede documentaire kunnen zijn als hij niet gemaakt was uit haat. Waarschijnlijk gaat er nu een wenkbrauw naar omhoog en dit kan ik begrijpen als u de documentaire nog niet heeft gezien. Daarom ga ik eerst een korte samenvatting geven.

De documentaire gaat over het Cambridge Analytica schandaal. We volgen een paar personen die belangrijk waren en het schandaal naar boven hebben gehaald. Zoals een reporter genaamd Carole Cadwalladr die geobsedeerd was met het bedrijf. Daarnaast is er ook David Carroll, een professor die geïnteresseerd was in wat er gebeurde met zijn data. We volgen ook Brittany Kaiser zij was een belangrijke manager van Cambridge Analytica. Deze drie personen vertellen hoe Trump president is geworden en hoe het komt dat er een Brexit is. Deze twee campagnes zijn gewonnen door Direct Marketing en Datamining.

Dit klinkt als een interessante documentaire en dat is hij ook als je naast de linkse boodschap kan kijken. De documentaire focust vooral op twee campagnes die een grote impact hebben gehad die we waarschijnlijk later nog altijd zullen voelen. Deze twee campagnes werden niet genomen omdat ze een grote impact hebben, maar werden genomen omdat de basis van deze campagnes rechts was. Misschien meer naar de kant van extreem rechts. Cambridge Analytica heeft ook gewerkt aan andere projecten die niet aan bod kwamen of gewoon kort werden opgesomd zoals: verkiezingen in Australië, India, Kenya, Malta, Mexico, en verschillende andere verkiezingen in Amerika, dus niet enkel die van Trump.

Cambridge Analytica gebruikte datamining, data-analyse en direct marketing om haar projecten te voltooien. Deze “technologieën” of manieren werden enkele jaren tot wel eeuwen geleden uitgevonden. Het oudste van de drie is Direct marketing. Dit werd al gebruikt in het vijftiende-eeuwse Europa. De andere twee werden pas ontdekt tijdens de opkomst van computers en werden vooral gebruikt voor Statistieken, AI en Machine Learning. Ik vertel dit om aan te tonen dat de dingen die Analytica gedaan heeft ook al in het verleden werden toegepast en zeer waarschijnlijk ook nog in de toekomst zullen blijven bestaan.

Bedrijven zoals Google, Facebook, Amazon, … om er een paar op te noemen, gebruiken eveneens die drie methodes. Maar deze bedrijven werden spijtig genoeg niet vermeld aangezien hetgeen ze doen met deze technieken geen politieke impact heeft die het tegengestelde is van de ideologie van de auteurs van de documentaire. Al vind ik dat de documentaire de waarheid maskeert, kunnen anderen het niet eens zijn met mij en dat is hun volste recht. Dit kan door verschillende reden zijn zoals bijvoorbeeld een politiek standpunt. De documentaire geeft wel voldoende kennis over bepaalde zaken waar we weinig van weten, want niet iedereen is zich bewust van wat er met hun data gebeurt. Hopelijk is mijn analyse en wat andere mensen over de documentaire schrijven, een goede start op weg naar een toekomst waar informatie minder wordt gefilterd aan de hand van een ideologie.

Bronnen:

“A Brief History of Data Mining – Business Intelligence Wiki.” Accessed November 22, 2019. https://sites.google.com/site/fsubiwiki/home/data-mining/history.

“Cambridge Analytica.” In Wikipedia, April 13, 2019. https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cambridge_Analytica&oldid=53608347.

“Cambridge Analytica.” In Wikipedia, November 18, 2019. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cambridge_Analytica&oldid=926806080.

“Direct Marketing.” In Wikipedia, November 15, 2019. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Direct_marketing&oldid=926347560.

The Great Hack. Accessed November 22, 2019. http://www.imdb.com/title/tt9358204/.

“The Great Hack | Officiële Netflix-site.” Accessed November 22, 2019. https://www.netflix.com/be/title/80117542.

Tags

Comments are closed